Een human-centered AI-opleiding door middel van serious game-ervaringen

Met steun van het Europees sociaal fonds (ESF) brengen in dit project het Artificial Intelligence Lab van de Vrije Universiteit Brussel en The Liquid House hun respectieve expertises samen in een innovatieve opleiding die tot doel heeft de aanvaarding van AI in bedrijven door middel van een game-aanpak te bewerkstelligen. De opleiding zal een PLAY – LEARN – DEVELOP-track ontwikkelen, waarbij 1) The Liquid House vanuit haar expertise in digitale en board game ervaringen vooral focust op PLAY, 2) beide partners samen het LEARN gedeelte ontwikkelen en 3) het AI Lab met zijn technische knowhow rond algoritmes en AIimplementaties het DEVELOP-luik voor zijn rekening neemt. Met deze opzet willen het AI Lab en The Liquid House een inclusief AI-opleidingsprogramma maken om ondervertegenwoordigde groepen in AI, zoals vrouwen – die vaak niet meer dan 10% tot 15% vertegenwoordigen in AI en/of machine learning – en niet-technische profielen te kunnen bereiken. Dit willen we doen door naast cognitieve kennisoverdracht serious gaming te hanteren en aldus bij bedrijven een groepsdynamiek rond AI aan te wakkeren.

Start: 1 december 2019

Einde: 31 mei 2021

Fondsen: Europees sociaal fonds (ESF) 

LedenAnne SnelMarjon BlondeelJohan Loeckx