Methoden van Wetenschappelijk Onderzoek

Professor
Bart de Boer
Course description
Inhoud:
 • Opfrissen van de fundamentele wetenschappelijke vaardigheden: Referenties, experimenteel ontwerp, statistiek, schrijven, reviewien.
 • De te behandelen statistische technieken we zijn in principe de technieken die nodig zijn om de behandelde experimentele ontwerpen te kunnen analyseren.
Leerresultaten: 
 • Begrip van wetenschappelijke methoden en het proces van wetenschappelijk onderzoek.
 • Kunnen werken met precisie en volgens internationale wetenschappelijke standaarden.
Algemene competenties:
 • SCHRIJFVAARIDGHEDEN
  Correct naar bronnen kunnen refereren.
  Wetenschappelijk kunnen schrijven, in het bijzonder om duidelijk een wetenschappelijke vraag en methode te kunnen beschrijven.
 • DATA KUNNEN ANALYSEREN
  Op een onafhankelijke manier statistische analyse en hyphothesetests kunnen toepassen.
  Lineaire modellen en Monte-Carlo statistische methoden kunnen toepassen en implementeren.
 • LEZEN EN BEGRIJPEN
  Een eerlijke en van wetenschappelijk inzicht getuigende review kunnen schrijven over een paper in een domein dat niet precies overeenkomt met de specialisatie van de student.

All detailed and official information about the course here >