Artificiele Intelligentie

Professor
Bernard Manderick
Course description
Inhoud:
 • Artificiële intelligentie
  – Inleiding
  – Intelligente agenten
 • Probleemoplossen
  – Probleemoplossen d.m.v. zoeken
  – Geïnformeerd zoeken en exploreren
  – “Constraint Satisfaction Problems”
 • Spelbomen
  – Kennis en redeneren
  – Logische agenten
  – Eerste orde logica
  – Afeiding in de eerste orde logica
 • Kennisrepresentatie
  – Onzekere kennis en redeneren
  – Onzekerheid
  – Probabilistisch redeneren
Leerresultaten: 

Algemeen moet de student in staat zijn om 1) de basisbegrippen, -formalismen en -technieken uit de artificiële intelligentie (AI) te begrijpen, 2) vaardigheden te ontwikkelen om AI-algoritmen toe te passen in de praktijk, en 3) ervaring op te doen met AI-onderzoek.

Algemene competenties:
 • Kennis en inzicht:
  De student heeft een goed overzicht en basiskennis van de standaard AI-technieken, formalismen en hun toepassingen.
 • Toepassing en inzicht:
  De student heeft ervaring met het toepassen van de belangrijkste AI-technieken en formalismen. Zij/hij begrijpt de voor- en nadelen van deze technieken.
 • Oordelingsvorming:
  De student moet zelfstandig relevante AI-literatuur kunnen opzoeken en interpreteren i.v.m. met een probleem dat zij/hij wil aanpakken. Bovendien moet de student zijn keuzes kunnen motiveren.
 • Communicatie:
  De student moet ideeën en oplossingen kunnen communiceren naar een publiek van zowel experten als niet-experten.
 • Leervaardigheden:
  De student verwerft de nodige leervaardigheden nodig voor meer geavanceerde AI-onderdelen waar een hoge mate van zelfstandigheid is vereist

All detailed and official information about the course here >