Internship: computational linguist / grammar engineer

Internship: computational linguist / grammar engineer

Duration: 6 months

Starting date: immediately

Description: Sony Computer Science Laboratory Paris is a small but booming research cell in the center of Paris (France). It currently offers an internship of 6 months in its language team. During the internship, you will develop a basic grammar for Japanese and integrate the grammar within an existing Machine Translation application for Japanese-English and English-Japanese. As part of the internship, you will receive formation in the language technologies developed at Sony CSL Paris, including a.o. Fluid Construction Grammar (www.cg-net.org). You will receive a renumeration for your internship that complies to French legislation and Sony’s staff agreements. Sony is an equal opportunity employer and encourages anyone with the right qualifications to apply (requested background: Master student in computer science, computational linguistics, artificial intelligence or equivalent). Please send your resume and motivation letter to Dr Remi van Trijp (remi@csl.sony.fr).

--------------------------

Stage: computerlinguïst / grammatica-ingenieur

Duur: 6 maanden

Start: Met onmiddellijke ingang

Beschrijving: Sony Computer Science Laboratory is een dynamisch onderzoekslab in het hartje van Parijs (Frankrijk). Het lab biedt momenteel een stageplaats aan voor zes maanden in haar taal-groep. Tijdens de stage zal je werken aan een basisgrammatica voor het Japans en die grammatica integreren in een bestaand vertaalsysteem Japans-Engels / Engels-Japans. Als onderdeel van de stage krijg je een opleiding in de taaltechnologieën die ontwikkeld zijn door Sony CSL Paris, waaronder het grammaticaformalisme Fluid Construction Grammar (www.fcg-net.org). Je krijgt gedurende je stage een maandelijkse vergoeding volgens de schalen van de Franse wetgeving en het personeelsbeleid van Sony. Sony past een gelijkekansenbeleid toe en moedigt iedereen met de juiste kwalificaties aan om te solliciteren (gevraagde achtergrond: Master student computerlinguïstiek, computerwetenschappen, artificiële intelligentie of een gelijkwaardige opleiding). Heb je interesse, stuur je cv en motivatiebrief dan naar Dr Remi van Trijp (remi@csl.sony.fr).